onsdag den 7. september 2016

GREEN LEAN - indlæg 5: Certificeret Cradle2Cradle-produktion hos KLS PurePrint

En LEAN virksomhed sigter mod øget økonomisk succes ved at fokusere på de processer, der skaber reel værdi for virksomhedens kunder.

En GREEN LEAN virksomhed sigter både mod øget økonomisk succes og mod miljømæssig bæredygtighed i alle virksomhedens processer og skaber samtidig øget værdi for virksomhedens kunder.

Hvis du vil vide mere om GREEN LEAN så følg indlæggene her på Lars Lean Inspire, som
  • dels tager udgangspunkt i teorien om GREEN LEAN
  • dels tager udgangspunkt i virksomheden KLS PurePrint, som arbejder aktivt med Green Lean
Dette er GREEN LEAN indlæg nummer 5


Certificeret Cradle2Cradle-produktion hos KLS PurePrint
Direktør Knud-Erik Larsen i sofaen af
genbrugspap hos KLS PurePrint, med 
den markante pude i baggrunden og de
traditionelle sættekasser i baggrunden.

Knud-Erik Larsen, direktør hos KLS PurePrint fortæller: ”Traditionelt set er vi rigtig gode til at genanvende papir i Danmark, men det er kun ca. 75 procent af restproduktet fra papirgenbrug, der reelt bliver til papir igen." 

"Trykfarve og kemikalier fra traditionel produktion, der udskilles fra papirfibrene, forbliver miljøskadeligt affald." 

"KLS PurePrint arbejder derfor tæt sammen med de andre i hele værdikæden for at gøre det endnu bedre." 

"I samarbejde med vores underleverandører har vi udviklet nye trykfarver, nye papirkvaliteter og nye hjælpematerialer uden skadelige kemikalier og tungmetaller." 

"Vores fælles mål i værdikæden er et produkt, der udelukkende består af stoffer, som kan indgå i et sundt kredsløb uden at skade mennesker og miljø." 

"Samarbejdet betyder, at vi er det første og eneste trykkeri i Nordeuropa, der er Cradle2Cradle-certificeret, og som kan producere 100% bionedbrydelige og bæredygtige tryksager og emballager.”

Cradle2Cradle (”vugge til vugge”) betyder principielt, at alle materialer i et produkt efterfølgende kan anvendes i et nyt produkt.

Til forskel fra konventionel genanvendelse betyder det, at der ikke må være miljøskadeligt affald, der skal deponeres, og at brugsværdien af det nye produkt ikke er ringere end det oprindelige produkt.

Cradle2Cradle-certificeret produktion fra KLS markedsføres som Pureprint®, og Knud-Erik Larsen fortæller stolt: ”Målet er, at alle tryksager produceret hos KLS skal være 100% bionedbrydelige og bæredygtige inden udgangen af 2018, og vi skal dermed samtidig gøre os i stand til at modtage et tilhørende Cradle2Cradle- guldcertifikat.”


Klima & Miljø pyramiden hos 
KLS med Cradle2Cradle 
certifikat i bronze i toppen. 
Målet er et guldcertifikat.

Økonomidirektør fortæller i videoen 
blandt andet om KLS vejen til et 
Cradle2Cradle guldcertifikat


Blog indlægget bygger på en artikel, som er skrevet af:
Anne Leth Klærke-Olesen, stud.scient. Aalborg Universitet
Amanda Lærke Laubjerg, stud.scient., Aalborg Universitet
Lars Lean LARS LEAN INSPIRE til magasinet Effektvitet.