søndag den 4. september 2016

GREEN LEAN - indlæg 4: En grøn investering

En LEAN virksomhed sigter mod øget økonomisk succes ved at fokusere på de processer, der skaber reel værdi for virksomhedens kunder.

En GREEN LEAN virksomhed sigter både mod øget økonomisk succes og mod miljømæssig bæredygtighed i alle virksomhedens processer og skaber samtidig øget værdi for virksomhedens kunder.

Hvis du vil vide mere om GREEN LEAN så følg indlæggene her på Lars Lean Inspire, som
  • dels tager udgangspunkt i teorien om GREEN LEAN
  • dels tager udgangspunkt i virksomheden KLS PurePrint, som arbejder aktivt med Green Lean
Dette er GREEN LEAN indlæg nummer 4

En grøn investering

Den grønne omstilling har haft konsekvenser for alle lag af virksomheden KLS PurePrint

En Lean virksomhed sigter mod øget økonomisk succes ved at fokusere på de processer, der skaber reel værdi for virksomhedens kunder.

En Green Lean virksomhed sigter både mod, at virksomheden opnår øget økonomisk succes og mod miljømæssig bæredygtighed i alle virksomhedens processer.

Knud-Erik Larsen fortæller entusiastisk om virksomheden, der leverer layout og tryk af alle grafiske produkter samt emballage, bannere, skilte og storformatprint – og det helt fri for kemi og tungmetaller.

Der er opbygget en bæredygtig virksomhedskultur, som de ca. 50 medarbejdere er rigtigt stolte af.

Bæredygtig produktion hos KLS grafisk hus


Passionen for miljørigtige løsninger brænder hos medarbejderne.

For eksempel påpegede en medarbejder omfanget af sodavandsmaskinens strømforbrug, og foreslog at denne blev afskaffet til fordel for sodavand i køleskabet.

Målstyring hos KLS bidrager til kundefokus, fokus er på kvalitet og på at reducere el og vand forbruget.

Ledelsen gør meget ud af at inddrage alle medarbejderne i arbejdet med miljøhensyn blandt andet gennem tavlemøder en gang om ugen, hvor der orienteres om energi- og vandforbruget, for at medarbejderne altid har det i bevidstheden.

Det er vigtigt, at miljøhensynet findes i alle lag af organisationen, og de opfordrer bredt til at komme med ideer til forbedring for at kunne løfte projektet i samlet flok.

Ud over at lade forbedringsforslagene komme fra hele organisationen, bruger ledelsen i virksomheden en del energi på at videndele og netværke på tværs af alt fra kommunen og andre virksomheder i Avedøre Holme til konkurrenter og foredragsholdere om verdens presserende udfordringer. 

“Vi er rigtig aktive i mange CSR- og klimanetværk og bruger meget tid på at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvor man skal satse henne i den her agenda."

"Vi har fået et rigtig godt netværk til sparring, som vi støder ind i ved mange forskellige sammenhænge på workshops og til foredrag.”

KLS Grafisk hus har Danmarks første el-lastbil

KLS-Grafisk hus har blandt andet tre 
Renault Fluence el-biler


Filmen fortæller om El-bilerne hos KLS

Virksomheden får strøm fra deres egen vindmølle, de kører i el-biler, og deres tryksager leveres med egen el-lastbil.

KLS har desuden fået et hvidt tag, der hjælper til at regulere temperaturen i bygningen trods trykmaskinernes store varmeudledning.

Siden har trykkeriet reduceret deres strømforbrug med 80% på lageret, og har købt en anpart i Hvidovre Vindmøllelaug, som er den ene af Avedøreværkets tre store vindmøller.

Vindmøllen er monteret med særligt store vinger, har en særdeles god virkningsgrad og har samtidig vist sig at være en god forretning for KLS, idet møllen producerer mere el end forventet.

Omstillingen hen mod en bæredygtig virksomhed er en investering, der kan betale sig på længere sigt.

Der går i de fleste af trykkeriets grønne projekter to år, før investeringen begynder at kunne betale sig.

For el-lastbilernes vedkommende var det endda væsentligt længere, idet teknologien på daværende tidspunkt endnu ikke var så langt fremme.

Til gengæld har virksomhedens brug af disse skabt en stor medieinteresse, som firmaet har nydt godt af. 

Da vi mødte Kasper Larsen, virkede det dog til at være langt mere end tallene på bundlinjen, der driver ham.

Økonomien er selvfølgelig altafgørende for firmaets eksistensgrundlag, men det er tydeligt, at familien går mindst lige så meget op i, hvordan deres foretagende kan undgå at belaste naturen eller skade tryksagernes læsere med giftige kemikalier.

“Bæredygtighed handler om at have respekt for ressourcerne og ikke bare forbruge dem, så de kan ryge ind i nogle nye kredsløb.
Vi er nødsaget til at gå forrest i denne grønne omstilling, der er nødvendig for vores og fremtidige generationers fremtid.” siger Kasper Larsen med stor iver.


Blog indlægget bygger på en artikel, som er skrevet af:
Anne Leth Klærke-Olesen, stud.scient. Aalborg Universitet
Amanda Lærke Laubjerg, stud.scient., Aalborg Universitet
Lars Lean LARS LEAN INSPIRE til magasinet Effektvitet.
Her er links til ialt 7 Blogindlæg om Green Lean: