tirsdag den 22. marts 2016

Markedsføring Med Meget Mindre Madspild

Selina Juul - stifter af forbrugerbevægelsen 

Ifølge Miljøministeriet udgør Danmarks madspild 700.000 tons om året. 
Landbrug & Fødevarer opgør spildet til en værdi af 11,6 milliarder kroner om året inkl. moms og afgifter. 
Madspild defineres som fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud.  
Øvrigt madaffald er de fødevarer, der ikke er egnet til at spise. 
Eksempler på madspild er brød, hel frugt og grønt og middagsrester. 

Lean filosofi og Stop Spild Af Mad
Både Taiichi Ohnos og Selina Juuls udgangspunkt er nogle samfund med knappe ressourcer. 

Begge har fokus på at fjerne spild. Ved at fjerne spild øger virksomhederne deres konkurrencekraft og samfundet bliver mere bæredygtigt.

Taiichi Ohno (1912 - 1990) udviklede Toyotas produktions- og management-filosofi – i vesten bedst kendt som Lean. 

Lige efter 2. verdenskrig havde Japan og Toyota meget få ressourcer, og Ohno fokuserede derfor meget på at undgå spild i produktionen og definerede 7 typer af spild:

1. fejl
2. overproduktion
3. unødvendige processer
4. unødvendige bevægelser
5. transport
6. ventetid
7. for store lagre.

Selina Juul (født 1980 i Moskva) er stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad. Selina fortæller mig:

 ”Jeg er opvokset i Rusland, og i 80’erne under kommunismen var der meget begrænsede madressourcer i Rusland."

"Da jeg var 13 år, flyttede jeg med min mor fra Rusland til Danmark, da hun fik et job på DTU."

"Her oplevede jeg et helt andet samfund med masser af ressourcer."

"Men et land med et stort spild af mad i forhold til hvad jeg var vant til fra Rusland."

"I Danmark oplevede jeg, at familierne lavede for meget mad og efterfølgende smed resterne ud."

"Jeg oplevede, at mine danske klassekammerater smed deres madpakker ud i skraldespanden."

"Senere opdagede jeg at supermarkederne smider masser af brugbare madvarer ud, fordi salgsdatoen er overskredet”

"Ohno ville have kaldt det madspild, som Selina oplevede og stadig oplever, for spild på grund af overproduktion og for store lagre."

"Siden 2008 har forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad medvirket til at bringe massivt fokus på madspild i Danmark, EU og FN, og de har opnået en lang række resultater."

"I Danmark er madspildet således reduceret de seneste 5 år med 25 % svarende til 4,4 mia. kr."

"Mange virksomheder verden over er inspireret af Ohnos produktions- og management-filosofi og har arbejdet med at fjerne spild i værdikæden, og Selinas filosofi begynder også at gøre sig gældende på det danske dagligvaremarked."

Stop Spild Af Mad hos REMA 1000
Selina giver mig kontakt til Mette Ørgaard Gundersen, som arbejder med CSR og Marketing hos REMA 1000, hvor jeg kan høre om samarbejdet med forbrugerbevægelsen.

CSR står for “Corporate Social Responsibility” og bruges som betegnelse for virksomheders sociale indsatser.

REMA 1000 befinder sig i discount segmentet af dagligvaremarkedet, som er kendt for at være meget konkurrencepræget.

Mette Ørgaard fortæller: “Stop Spild Af Mad har et frivilligt og uafhængigt samarbejde med REMA 1000, og forbrugerbevægelsen har bl.a. bidraget med inspiration til flere af de initiativer, som REMA 1000 har foretaget på området.

Således droppede REMA 1000 eksempelvis, som den første dagligvarekæde i Danmark, mængderabatter i samtlige af kædens danske butikker.

Mængderabatter fører til overforbrug og spild af mad.

På REMA 1000s hjemmeside: ”Meget Mindre Madspild” er der desuden masser af opskrifter og inspiration, som man kan bruge til at udnytte madresterne i køleskabet:
REMA 1000 drives efter franchising princippet, og jeg spørger til, hvad REMA 1000 gør for at indehaverne af butikkerne lever op til Rema 1000’s etiske målsætninger?

Mette Ørgaard forklarer: ”Alle vores butikker drives af selvstændige købmænd."

"Vi er løbende i dialog med købmændene, og vi drager gensidigt nytte af vores og deres erfaringer på CSR området.” 

Og i forhold til kunderne forklarer Mette Ørgaard: ”Hos REMA 1000 tror vi på, at vores engagement i samfundet skaber øget kundeloyalitet. ”
REMA 1000 reklamerer for at 
mindske madspild i Danmark. 
I videoen her handler det om 
brød i mindre pakker. 

I discountbranchen har kunderne meget fokus på pris. 

Derfor kan det svært at skabe kundeloyalitet i dette segment. 

Det går bedre i ”Irma segmentet”. 

Måske ønsker REMA 1000 at fokusere på et nyt segment, som både ønsker lav pris, og samtidig har en holdning til bæredygtighed, madspild, økologi og dyrevelfærd?

Det passer i hvert fald rigtig godt med at REMA 1000 nu både anvender sloganet:  ”Meget mere discount” og sloganet ”Discount med holdning.”

REMA 1000 vil åbne 130 nye butikker i Danmark.  

Ifølge Børsen åbnede kæden 11 nye butikker herhjemme i 2015 og vil i 2016 åbne mellem 15 og 25 butikker. 

Samlet går Rema 1000 efter at have 400 butikker i Danmark. 

Så måske har REMA 1000 fundet formlen.

Bæredygtig Lidl butik på  Sjælør Boulevard i Valby
Også discountkæden Lidl har fokus på bæredygtighed. 

I 2015 byggede Lidl en butik på Sjælør Boulevard i Valby som et pilotprojekt. Byggeriet er LEED Platinum certificeret. 

Det er den højeste certificeringsgrad inden for bæredygtigt byggeri. 

Her vil Lidl fremover teste nye, innovative og klima-venlige tiltag og inspirere andre til at bygge bæredygtigt.

Butikken gør det på mange måder nemmere for kunderne at leve klimavenligt. 

Der er opsat ladestationer til el-biler og el-cykler på parkeringspladsen og der er infoskærme i butikken, som giver kunderne information om tog- og bustider. 

Lidl har også lavet bedre plads til parkering af cykler og ladcykler på parkeringspladsen. 

Tanken er, at tiltagene skal give flere lyst at vælge cykel, bus eller el-bil, når de køber ind. 

Det ses samtidig tydeligt på store skilte i Lidl butikken på Sjælør Boulevard, at Lidl samarbejder med Stop Spild Af Mad.


Lidl reklamerer for deres grønne
testbutik på Sjælør Boulevard i Valby.
I Videoen kan man høre om butikkens
 mange bæredygtige løsninger, som
 gør den til Europas grønneste
dagligvarebutik.

Lidl butikken er placeret klods op ad Valbys to gymnasier.

Det passer jo godt med, at mange unge er meget miljøbevidste, så måske vil Lidl lige som REMA 1000 også gå efter et kundesegment, der både tænker bæredygtigt, og som samtidig også ønsker prisbillige varer?

Udviklingen på discount markedet for dagligvarer bliver spændende at følge.


Fakta om Madspild
Husholdningernes madspild udgør 260.000 tons pr. år. 
I servicesektoren er der et årligt madspild på 227.000 tons, heraf 163.000 tons fra detailhandlen, 29.000 tons fra hoteller og restauranter og 31.000 tons fra institutioner og storkøkkener om året. Madspild fra primærproduktionen udgør 100.000 tons pr. år, mens fødevareindustrien står for et årligt madspild på 133.000 tons.
kilde: Miljøministeriet, Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald II”

Skrevet til: