tirsdag den 26. marts 2013

VISUEL VISION

Et nyt team i en ny virksomhed. Leder og medarbejdere kommer fra flere forskellige virksomheder. 

Teamet skaber sammen deres egen nye Vision. De tænker "ud af boksen". Teamet ender op med ialt 7 vigtige mål/indsatser. Disse, er for teamet, det der skal til, for at løse de opgaver, som de står overfor. 

Visionen går frem til 2015. 


En professionel illustrator Bo Secher skitserer 7 tegninger i samarbejde med teamet. Tegningerne beskriver i en humoristisk streg de 7 mål/indsatser. Tegne processen på workshoppen giver god energi i det nye team. Teamet får  fælles mål og en fælles referenceramme.


Det er meget motiverende at deltage i tegneprocessen


 Hver tegning suppleres med en kort tekst.


Efter workshoppen samarbejder vi med Bo om nogle iterationer.


Budskaberne bliver endnu skarpere, efterhånden som Bo rentegner og farvelægger skitserne.
Tegningerne samles i en samlet fælles Vision for teamet. Visionen printes ud i A0 størrelse.Plakaten indrammes og hænges op flere synlige steder på teamets lokaliteter. Teamet bevarer derved fokus på de fælles mål/indsatser. Visionen handler også om forbedrings arbejdet

Teamet kan nu sætte delmål for forbedrings arbejdet, men samtidig arbejde med et langsigtet perspektiv mod 2015.