søndag den 17. marts 2013

LEAN, LÆR, LYT og BYT

Min kone Merete læser skønlitteratur. Jeg læser mest om LEAN. Og jeg arbejder med LEAN. Ja, jeg er en nørd. Men ét er det, der sker på min egen arbejdsplads -og den inspiration jeg får, via det jeg læser. Noget andet er det, der sker ude i alle de andre virksomheder. Der er, som bekendt ikke noget, der slår virkeligheden. 

Derfor giver LEAN netværk rigtig god mening.


"Men husker jeg at lytte til dem,
 som jeg netværker med?"
 "Eller hører jeg kun mig selv?"

"Og husker jeg, at "LEAN-slang" 
ikke ligefrem fremmer dialogen?" 

I onsdags havde vi besøg af en nabovirksomhed - fra en helt  anden branche. Naboen starter deres LEAN rejse nu. Vi har selv været i gang i en årrække. 

Naboen var ude at besøge tre steder i vores virksomhed, som er gode til LEAN. 

Det ene sted de besøgte er et laboratorie, hvor LEAN tavler og synlig arbejdsplads er den måde, de arbejder på i det daglige.  

Det andet sted er omdrejningspunktet planlagt vedligehold af tekniske anlæg. Her er de langt fremme med elektroniske tavler. 

Det tredje sted, de besøgte, er vores hovedkontor. Her er der plastret til med LEAN tavler. For få år siden var dette ikke muligt. Dengang måtte der kun være kunst på væggene. Nu kan man se, at det er en arbejdsplads. Med synlige projekt-porteføljer, synlig planlægning, målstyring og løbende forbedringer. 

De meget motiverede LEAN konsulenter fra nabovirksomheden stillede mange gode spørgsmål, som gør, at vi selv kommer til at reflektere over, hvordan vi arbejder. Måske giver spørgsmålene os anledning til at justere nogen ting hos os selv?  

Samtidig får vi en lille intern historie på vores intranet om besøget fra nabovirksomheden. Andre afdelinger i vores virksomhed bliver derved ekstra opmærksomme på at vores laboratorie og vores afdeling for planlagt vedligehold er gode til LEAN. 

Derved breder Lean sig som ringe i vandet internt hos os, ligesom vi har inspireret nabovirksomheden. 

Og det varer helt sikkert ikke længe, før vi kigger over til naboen - og får nogen LEAN fiduser derfra.

Håber at naboen synes, at vi var gode til at lytte -og ikke brugte for meget "LEAN slang".